DEMOKRASİ CADDESİ 6/A Kat 3 - SANCAKTEPE

info@ogretmenimfenbilimleri.com

0553 935 44 10

0553 935 44 10

Öğretim modelimiz

Öğretim Modelimiz

Öğretmenim Fen Bilimleri Özel Öğretim Kurslarında bizler “Öğrencilerimize Öğrenmeyi Öğretiyoruz”. Kurumlarımızda öğrenmeyi öğretmek bir akademik öğretim programının sistemsel olarak uygulanıyor olmasından kaynaklanmaktadır.
Bu modelde, öğrenme öğretme süresiyle ilgili çok sayıda olgunun, kavramın, ilkenin örgütlenmesinden meydana gelen bir öğretim modelidir. Bu model öğretme sürecini dört temel öğeye ayırır.
1.Öğretim Hedefleri
2.Giriş Davranışları
3. Öğretim İşlemleri
4. Değerlendirme

Öğretim Hedefleri: Temel öğretim modelinin ilk öğesidir. Hedef öğretme-öğrenme süreci sonucunda öğrencilere kazandırılmak istenilen özellikleri ifade eder. Öğretmenim Fen Bilimleri Özel Öğretim Kurslarımızda öğretim hedeflerimizin en başında tüm öğrencilerimize akademik alt yapının sağlanmasında ders anlatımlarının temel öğrenmeyi sağlayacak materyeller, sistem ve akademik kadro ile donatılması sağlanır.
Giriş Davranışları:öğretimin öğrenciler için etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi, öğretim döneminin başında öğretilmek istenilen bilgiler ile ilgili sahip oldukları beceriler ve giriş davranışlarının belirlenmesine bağlıdır. Giriş davranışları bireylerin beceri ile ilgili olarak gelişmiş ya da gelişmemiş yönleri, gelişim özellikleri, ilgilerinin ve yeteneklerinin belirlenmesi gerekir. Öğretmenim Fen Bilimleri Özel Öğretim Kurslarında, öğrencilerimizin temel öğretimin yapılması için akademik ders yeteneklerinin ne durumda olduğu belirlenir ve kişiye özel ders programları geliştirilerek öğrenmeye giriş davranışları belirlenir.